“จงอย่าลืมว่า ท่านเป็นตำรวจ จงทำตนให้สมกับที่เป็นตำรวจ จงเป็นตำรวจที่ดี...ไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใด จะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรก็ดี ชั้นนายสิบหรือพลตำรวจก็ดี นับเป็นผู้มีเกียรติเสมอเหมือนกันหมด คือ เกียรติแห่งลูกผู้ชายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองของตน ให้สมกับคำสัตย์ปฏิญาณ” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันตำรวจ
เรียนผู้บังคับบัญชา
     สภ.ท่าโขลง ภ.จว.ลพบุรี  วันที่ 6 มิย. 61 เวลาประมาณ 06.15 น. โดยการอำนวยการของ
พ.ต.ท.ประกอบ มรกต สว.สภ.ท่าโขลง มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมบูรณ์ พงคะชาติ รองสวปฯ
ร.ต.ท.ทองหล่อ พวงจำปี รองสว.(ป) ดต.ธรรมนูญ เหมือนโพธิ์ ส.ต.ท.นภดล ศอกำบัง
ส.ต.ต.ณัทภัทร ทองกุล ส.ต.ต.วรพงษ์ ทิพย์เนตร ตามแผนระดมกวาดล้าง "ยุทธการขุดรากถอนโคน
อาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่" ได้ร่วมกันนำหมายค้นของศาล จ.ลพบุรี ที่46/2561 ลง 5 มิย. 61
ทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ 163 ม.5 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฏหมายแต่อย่างใด
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


เรียน ผู้บังคับบัญชา
     สภ.ท่าโขลง ภ.จว.ลพบุรี  วันที่ 6 มิ.ย.61  เวลา 13.00 น.
ท่าโขลง 61 ร.ต.อ.ไพรัตน์ จันทร์ชารี  ท่าโขลง 21  ร.ต.อ.สมศักดิ์ ฤทธิ์บำรุง  
ท่าโขลง  41 ร.ต.อ.สมเดช พุ่มลำเจียก  ร่วม ว.28 การระดมจับกุมปราบปราม
การแข่งขันรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ ณ  ศปก.ภ.จว.ลพบุรี
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเรียน ผู้บังคับบัญชา
     สภ.ท่าโขลง ภ.จว.ลพบุรี  วันที่ 6 มิ.ย.61  เวลา 16.00 น.
ท่าโขลง 20 ร.ต.อ.สมบูรณ์ พงคะชาติ  รอง สวป. สภ.ท่าโขลง
นำกำลังข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าโขลง ร่วมการฝึกทบทวน
ท่าบุคคลมือเปล่าและประกอบอาวุธ ตามแบบฝึก ตร.
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
1.
2.
3.
1.
2.
3.